Otvorena radna mesta

Napomena: Pre slanja Vaše prijave na konkurs za zaposlenje, molimo Vas da se upoznate sa informacijom o obradi podataka o ličnosti klikom na link.

Slanjem Vaše prijave na konkurs za zaposlenje, smatra se da ste upoznati sa gore navedenom informacijom o obradi podataka o ličnosti, kao i da ste dali svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u smislu odredbe čl.15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.